Årsmødet for 2023

afholdes mandag d. 6. maj 2024
kl. 17.30

Havnens Pensionistforening
Kattegatvej 53
Indgang ad spindeltrappen i gavlen
2150 Nordhavn

  pdf Invitationen kan downloades her (197 KB)

Bestyrelsen byder velkommen til nye og gamle medlemmer til dette hyggelige arrangement, hvor vi bl.a. får genopfrisket ferieminder fra opholdet på fjeldstuen og møder medlemmer fra de andre uger.

Prisen for aftenen er 300 kr. Aftenen betales ved tilmelding til Michael på konto reg. 1551 nr. 4162250. Husk navn på indbetalingen, så vi ved, hvem der har betalt. Drikkevarer er for egen regning og skal betales kontant gerne med mobilepay.

Kom til klubhuset senest kl. 17.30, hvor vi starter med at købe drikkevarer og hyggesnakke. Der er gode parkeringsmuligheder.

Kl. 18 begynder spisning af menuen. Efter spisning er der kaffe/the med kage samtidig med generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Therese Vedel

a. Sidste nyt fra Ruten v/Berit

b. Hjemmesiden v/Svend Gundestrup

3. Kassererens beretning v/Michael Rolf Jacobsen

a. Fastlæggelse af årskontingent v/Michael Rolf Jacobsen. Forslag om uændret kontingent på 140 kr.

4. Valg af bestyrelse og redaktion:

Bestyrelsen: Michael Rolf Jacobsen, Svend Gundestrup, Anne Skodborg, Maria Skipper og Therese Vedel er alle villige til genvalg. Nye medlemmer i bestyrelsen er velkomne.

6. Valg af redaktør. Bestyrelsen fungerer fremover som redaktion.

7. Valg af revisor: Ole Bertelsen er villig til genvalg.

a. Valg af revisor suppleant. Nuværende er Rasmus Bugge Jensen.

8. Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen.

Evt. forslag bedes sendt til Michael Rolf Jacobsen senest 16 april.

9. Eventuelt.
  document Se venligst dokument omkring Tømmerløjpen. (14 KB)

Konkurrencen vil i år blive forestået af sidste års vinder Christian Skodborg. 

Første præmien er traditionen tro: 1 uges ophold for én person på Ruten Fjellstue, sponseret af værtsfamilien Berit og Arthur Bredli.

Skiklubbens præmier er ”spændende sager” fra ”Ruten Fjellstue”.

Tilmelding på mail og betaling til generalforsamlingen skal ske senest tirsdag d. 20 april til:

Michael Rolf Jaobsen
michael@rolfjacobsen:dk

Konto: Reg. 1551 nr. 4162250

På bestyrelsens vegne

Therese Vedel

Formand

Husk at:

  • tilmelde jer i god tid
  • betale kontingent til konto Reg. 1551 nr. 4162250 med navn påført
  •  se klubbens hjemmeside på: www.ruten.no, www.rutenskiklub.dk
  • Hvis du kun ønsker at deltage i den formelle del af generalforsamlingen, skal du alligevel tilmelde dig og betale 60 kr. for kaffe/te.