Årsmødet for 2022
afholdes søndag d. 7. maj 2023
kl. 12.30 på Ølstykke Kro
Københavnsvej 23
3650 Ølstykke
Bestyrelsen byder velkommen til nye og gamle medlemmer til dette hyggelige arrangement, hvor vi bl.a. får genopfrisket ferieminder fra opholdet på fjeldstuen og møder medlemmer fra de andre uger.
Prisen for buffeten er 300 kr. Buffeten betales ved tilmelding til Michael på konto reg. 1551 nr. 4162250. Husk navn på indbetalingen, så vi ved, hvem der har betalt. Drikkevarer er for egen regning og skal betales kontant gerne med kort.

Kom til kroen senest kl. 12.30, hvor vi starter med at købe drikkevarer og hyggesnakke. Der er ca. 800m til s-togstation samt gode parkeringsmuligheder.

Kl. 13 begynder spisning af buffet. Efter frokosten er der kaffe/the med kage samtidig med generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Therese Vedel

a. Sidste nyt fra Ruten v/Berit

b. Hjemmesiden v/Svend Gundestrup

3. Kassererens beretning v/Michael Rolf Jacobsen

a. Fastlæggelse af årskontingent v/Michael Rolf Jacobsen. Forslag om uændret kontingent på 140 kr

4. Valg af bestyrelse og redaktion:

Bestyrelsen: Michael Rolf Jacobsen, Svend Gundestrup, Anne Skodborg, Maria Skipper og Therese Vedel er alle villige til genvalg. Nye med med-lemmer i bestyrelsen er velkomne.

6. Valg af redaktør. Bestyrelsen fungerer fremover som redaktion.

7. Valg af revisor: Ole Bertelsen er villig til genvalg.

a. Valg af revisor suppleant. Nuværende er Rasmus Bugge Jensen.

8. Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen til ændring af §3:

RUTEN SKIKLUB afholder hvert år den 1. søndag i maj en generalforsamling på et passende sted i Danmark.

Bestyrelsen foreslår at første søndag i maj ændres til første mandag i maj.

NB: Evt. forslag bedes sendt til Michael Rolf Jacobsen senest 16 april.

9. Eventuelt.

Konkurrencen vil i år blive forestået af sidste års vinder Nils Jørgensen.Konkurrencen vil i år blive forestået af sidste års vinder Nils Jørgensen.Første præmien er traditionen tro: 1 uges ophold for én person på Ruten Fjellstue, sponseret af værtsfamilien Berit og Arthur Bredli.Skiklubbens præmier er ”spændende sager” fra ”Ruten Fjellstue”.

Tilmelding på mail og betaling til generalforsamlingen skal ske senest tirs-dag d. 16 april til:

Michael Rolf michael@rolfjacobsen:dk

Konto: Reg. 1551 nr. 4162250

På bestyrelsens vegne

Therese Vedel
Formand

Husk at:Husk at:tilmelde jer i god tidbetale kontingent til konto Reg. 1551 nr. 4162250 med navn påført

se klubbens hjemmeside på: www.ruten.no, www.rutenskiklub.dk

Hvis du kun ønsker at deltage i den formelle del af generalforsamlingen, skal du alligevel tilmelde dig og betale 60 kr. for kaffe/te.