Ruten Skiklub blev oprettet i 1968 som en ski-og selskabsklub for trofaste Ruten Fjellstue –gæster. Formålet er at skabe et snævrere samarbejde mellem Fjellstue-gæster, og værter på Fjellstuen til gavn og glæde for begge parter.

 

Aktiviteter


Generalforsamling foregår en gang om året den første mandag i maj i København. Der har altid været en repræsentant fra værtskabet på Ruten tilstede.I de første mange år var det Jacob og Kari Brenden , og efter Berit og Arthur Bredlis overtagelse af Fjellstuen har en af dem elle begge altid været til generalforsamling Udover hyggeligt samvær, bestyrelsens beretning og spisning er aftenens højdepunkt konkurrencen, hvor hovedpræmien er en uges ophold på Ruten Fjellstue stillet til rådighed af værterne på Ruten Fjellstue.

Ruten skiklubs blad udgives en gang om året i december måned og sendes til samtlige medlemmer af klubben. Bladet indeholder artikler om skiløb omkring Ruten, aktiviteter under opholdet på Ruten Fjellstue og årets gang på Ruten Fjellstue

Jubilæumsture : Det er blevet en tradition at tage på jubilæumstur til Ruten Fjellstue i september ! Det startede ved klubbens 20 års jubilæum i 1988 og fortsatte ved 25 års jubilæet i 1993 og ved 30 års jubilæet i 1998. Ved disse jubilæumsture er ca. 50 medlemmer fra klubben draget fra Danmark til Espedalen en weekend i september, hvor Ruten Fjellstue har været vært fra fredag aften til søndag med udendørs sktiviteter og stor festmiddag.

 

Organisation


Bestyrelsen består af 4 medlemmer : Formand, næstformand, sekretær og kasserer. Siden 2010 er det følgende :

* Formand : Christian Skipper
* Næstformand :  Svend GundestrupTherese Vedel
* Kasserer : Michael Rolf Jacobsen
* Sekretær:  Svend GundestrupTherese Vedel

* Webmaster:  Svend Gundestrup.

 

Medlemmer

 
Ruten Skiklub har pr. 1.marts 2009 60 familiemedlemsskaber.

 

Hvordan bliver man medlem?


Medlemskab kan tegnes ved at indbetale 125 kr. til kasseren

Michael Rolf Jacobsen
Tlf.: +45 45 76 00 23
Mobil: +45 23 62 24 77
E-mail: klik her
Bankkonto nr.: Reg.1551 nr. 4162250

Fordele ved at være medlem af Ruten Skiklub

Man kan deltage i generalforsamlingen og dermed have mulighed for at vinde en uges ophold på Ruten Fjellstue. Man modtager medlemsbladet og bliver dermed holdt underrettet om nyt på Ruten Fjellstue. Ruten Skiklubs blad giver erfaringsudveksling om de rige natur – og skioplevelser i Ruten terrænet.