Årsmødet for 2020 afholdes søndag d. 10. oktober 2021 kl. 12.00 på
Ishøj Vandrehjem
Ishøj Strandvej 13
2635 Ishøj

  pdf Hent invitationen her (190 KB)

Bestyrelsen byder velkommen til nye og gamle medlemmer til dette hyggeli- ge arrangement, hvor vi bl.a. får genopfrisket ferieminder fra opholdet på fjeldstuen og møder medlemmer fra de andre uger.

Hvis I kommer kl. 11.00 vil Ole Bertelsen gå en tur med jer og vise jer lidt af Køge Bugt Strandpark. Meld gerne tilbage på mail, hvis I har lyst til gåturen.

Der er gratis parkering ved vandrehjemmet. Prisen for buffeten er 300 kr. og børn under 13 år er halv pris. Der er aktivitets muligheder for børn både ude og inde.

Buffeten betales ved tilmelding til Michael på konto reg. 1551 nr. 4162250 . Drikkevarer er for egen regning og skal betales kontant gerne med kort.

Kom til vandrehjemmet senest kl. 12.00, hvor vi starter med at købe drikke- varer og hyggesnakke.

Kl. 12.30 begynder spisning af buffet. Efter frokosten er der kaffe/the med kage samtidig med generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

 1. Valg af dirigent.

 2. Formandens beretning v/Therese Vedel

  1. Sidste nyt fra Ruten v/Berit

  2. Hjemmesiden v/Svend Gundestrup

 3. Kassererens beretning v/Michael Rolf Jacobsen

a. Fastlæggelse af årskontingent v/Michael Rolf Jacobsen. Forslag om uændret kontingent på 140 kr.

4. Valg af bestyrelse og redaktion:

Bestyrelsen: Michael Rolf Jacobsen, Svend Gundestrup, Anne Skodborg og Therese Vedel er alle villige til genvalg. Nye medlemmer i bestyrelsen er MEGET velkomne.

6. Valg af redaktør. Bestyrelsen fungerer fremover som redaktion: Anne indsamler ugeskribenter, Michael tager sig af annoncer, Therese indsam- ler artikler, laver opsætning og har overblik, Svend sørger for teknisk su- pervision.

7. Valg af revisor: Ole Bertelsen er villig til genvalg.
a. Valg af revisor suppleant. Nuværende er Rasmus Bugge Jensen.

 1. Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen. a. Vedtægtsændring fra:

  §3, første afsnit: ”Ruten Skiklub afholder hvert år den 1. mandag i maj en generalforsamling på et værdigt sted i Danmark.”

  Ændres til:

  Ruten Skiklub afholder hvert år i maj en generalforsamling på et passende sted i Danmark.

  §3,tredje afsnit: ...”og fastlægger et værdigt sted” Ændres til:
  og finder et passende sted

  NB: Evt. forslag bedes sendt til Therese Vedel senest 3. oktober.

 2. Eventuelt.

Konkurrencen vil i år blive forestået af Peter Langvad.

Første præmien er traditionen tro:1 uges ophold for én person på Ruten Fjell- stue, sponseret af værtsfamilien Berit og Arthur Bredli.

Skiklubbens præmier er ”spændende sager” fra ”Ruten Fjellstue”.
Tilmelding på mail og betaling til generalforsamlingen skal ske senest søn-

dag d. 3. oktober til:

Michael Rolf Jaobsen michael@rolfjacobsen:dk Konto: Reg. 1551 nr. 4162250

På bestyrelsens vegne

Therese Vedel Formand

Husk at:
tilmelde jer i god tid
betale kontingent til konto Reg. 1551 nr. 4162250
se klubbens hjemmeside på: www.ruten.no, www.rutenskiklub.dk

hvis du kun ønsker at deltage i den formelle del af generalforsamlingen, skal du alligevel tilmelde dig og betale 50 kr. for kaffe/te.