Ånen (vår emminente skilærer) han har følgende opplegg for de minste i uke 8.
Kurs over to dager, hvor første dag er 3/4time hvor en av foreldrene må være i området, 2.dag er det to ganger 3/4 time uten foreldre.
Starter mandag kl. 09.30.
Dette er for barn fra 3- 5 år , han vil ha max 5 deltagere og det koster kr. 195,- pr barn.
Kurset for barn fra 5- 8 år er også over to dager men med 2 ganger 3/4 time hver dag. Samme pris. Usikker på tidspunkt , men antagelig rett etter de små.
De som vil tilmelde sine barn kan sende oss en mail, så ordner vi det med Ånen.

(skriv direkte til Berit her)