Årsmødet for 2021 afholdes søndag d. 24. april 2022
 
Sted:
Ishøj Vandrehjem
Ishøj Strandvej 13
2635 Ishøj

Tid: kl. 12.00

  pdf Hent invitationen her (198 KB)

Bestyrelsen byder velkommen til nye og gamle medlemmer til dette hyggeli-ge arrangement, hvor vi bl.a. får genopfrisket ferieminder fra opholdet på fjeldstuen og møder medlemmer fra de andre uger.

Hvis I kommer kl. 11.00 vil Ole Bertelsen gå en tur med jer og vise jer lidt af Køge Bugt Strandpark. Meld gerne tilbage på mail, hvis I har lyst til gåturen.

Der er gratis parkering ved vandrehjemmet. Prisen for buffeten er 300 kr. og børn under 13 år er halv pris. Der er aktivitets muligheder for børn både ude og inde.

Buffeten betales ved tilmelding til Michael på konto reg. 1551 nr. 4162250 . Drikkevarer er for egen regning og skal betales kontant gerne med kort.

Kom til vandrehjemmet senest kl. 12.00, hvor vi starter med at købe drikke-varer og hyggesnakke.

Kl. 12.30 begynder spisning af buffet. Efter frokosten er der kaffe/the med kage samtidig med generalforsamlingen.

Dagsorden for generalforsamlingen:

1. Valg af dirigent.

2. Formandens beretning v/Therese Vedel

a. Sidste nyt fra Ruten v/Berit

b. Hjemmesiden v/Svend Gundestrup

3. Kassererens beretning v/Michael Rolf Jacobsen

a. Fastlæggelse af årskontingent v/Michael Rolf Jacobsen. Forslag om uændret kontingent på 140 kr.

4. Valg af bestyrelse og redaktion:

Bestyrelsen: Michael Rolf Jacobsen, Svend Gundestrup, Anne Skodborg, Maria Skipper og Therese Vedel er alle villige til genvalg. Nye med med-lemmer i bestyrelsen er velkomne.

6. Valg af redaktør. Bestyrelsen fungerer fremover som redaktion.

7. Valg af revisor: Ole Bertelsen er villig til genvalg.

a. Valg af revisor suppleant. Nuværende er Rasmus Bugge Jensen.

8. Indkomne forslag fra medlemmer og/eller bestyrelsen.

Forslag fra bestyrelsen til ændring af §2:

Medlemskab af RUTEN SKIKLUB står åbent for enhver, der har været eller er gæst på Ruten Fjellstue. Der kan tegnes et familiemedlemskab (husstandsmedlemskab). Medlemskabet giver stemmeret på generalforsamlingen samt ret til at deltage i årets konkurrence. Medlemskab opnås ved at indbetale gældende årskontingent til foreningens kasserer inden 1. maj i det år, hvor generalforsamlingen afhol- des.

Bestyrelsen foreslår at betalingsfristen 1. maj ændres til 1. april.

Bestyrelsen ønsker endvidere at nedsætte et jubilæumstur udvalg til planlægning af jubilæumsturen i september 2023.

NB: Evt. forslag bedes sendt til Michael Rolf Jacobsen senest 16 april.

9. Eventuelt.

Konkurrencen vil i år blive forestået af sidste års vinder Stine Jensen.

Første præmien er traditionen tro: 1 uges ophold for én person på Ruten Fjellstue, sponseret af værtsfamilien Berit og Arthur Bredli.

Skiklubbens præmier er ”spændende sager” fra ”Ruten Fjellstue”.

Tilmelding på mail og betaling til generalforsamlingen skal ske senest lørdag d. 16 april til:

Michael Rolf Jaobsen

michael@rolfjacobsen:dk

Konto: Reg. 1551 nr. 4162250

På bestyrelsens vegne

Therese Vedel

Formand

Husk at:

tilmelde jer i god tid

betale kontingent til konto Reg. 1551 nr. 4162250

se klubbens hjemmeside på: www.ruten.no, www.rutenskiklub.dk

hvis du kun ønsker at deltage i den formelle del af generalforsamlingen, skal du alligevel tilmelde dig og betale 50 kr. for kaffe/te.