Vi ses til generalforsamlingen mandag
den 4. maj 2009 på Restaurant
Fregatten i Hundige Havn.